Att köpa en bostad

Du skall känna dig trygg när du köper en bostad av oss

Allt är nytt när man skall köpa en nybyggd bostad. Bostadsrättsföreningen är ny, medlemmarna är nya, huset är nybyggt. Känslan av att köpa en ny lägenhet där ingen tidigare bott är speciell, du kommer inte glömma den dag du första gången öppnar dörren och välkomnas av din nya lägenhet.

Borohus som står bakom projektet är en av Sveriges äldsta och framgångsrikaste hustillverkare, sedan starten 1938 har bolaget tillverkat och levererat flera tusen bostäder till nöjda kunder över hela Sverige. Läs gärna mer på www.Borohus.se

Vi hoppas att vår långa erfarenhet ger er den trygghet ni förtjänar. Vårt mål är att köpet av ert nya hem skall kännas både tryggt och enkelt genom hela processen.

Att bo i en bostadsrätt

Trygg köpprocess

Våra bostäder säljs alltid till fastpris, utan några tillkommande kostnader för mäklararvoden eller liknande. Om du planerar att köpa en bostad är det viktigt att du kontaktar en bank så att du kan ansöka om ett lånelöfte. Banken gör en personlig prövning av dig som låntagare, hjälper dig med boendekostnadskalkyl (KALP) för att ni tillsamman skall få en bra inblick över dina boendekostnader. När du har ett beviljat lånelöfte från banken har du förutsättningarna för att ingå ett förhandsavtal om köp av bostadsrätt. I samband med det betalas ofta ett förskott till bostadsrättsföreningen, ett förskott som skyddas genom en s.k. förskottsgaranti utställd av bank eller försäkringsinstitut.

Bostadsrättsföreningen

När du köper en bostad av Borohus startar vi bostadsrättsföreningen och följer den under produktionen till färdigställandet och fram tills dess att slutfinansieringen upphandlats. Banken som finansierar bostadsrättsföreningens byggnadskreditiv känner väl till bostadsrättsföreningens ekonomi. Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av godkända intygsgivare godkända av Boverket. Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att teckna avtal för den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

Flexibelt tillträde

Att köpa en nyproducerad bostad är speciellt i det hänseende att du ofta behöver bestämma dig lång tid innan lägenheten kan tillträdas, kanske t.o.m. lite tid innan bygget påbörjats. Dessa förutsättningar gör att det finns gott om tid till att planera för din flytt och allt vad det innebär. Trotts det kan så klart något oförutsett hända i samband med detta så därför har ni som kund i detta projekt en flexibilitet och möjlighet att skjuta upp tillträdet oavsett orsak i en månad för det fall ni skulle behöva.

Bostadsrättsföreningens ekonomi

Vi utvecklar våra bostadsrättsprojekt baserat på att bostadsrättsföreningen skall få en långsiktigt stabil och sund ekonomi. Det innebär en väl avvägd relation mellan insatser, upplåtelseavgifter, föreningens lån och lånevillkor. Föreningens ekonomiska plan är grunden till bostadsrättsföreningens ekonomi, den tas fram inför att upplåtelseavtal skall tecknas. Den ekonomiska planen får i väsentliga delar inte avvika från den tidigare förhandskalkyl som också den granskas av Boverkets intygsgivare. För det fall några kunder skulle välja att utnyttja sitt flexibla tillträde eller några av bostäderna vid tiden för inflyttning skulle vara osålda ansvara Borohus för att betala de årsavgifter och finansieringskostnader som är knutna till att dessa lägenheter, fram till tillträdet kan ske och insatserna betalts. Det innebär att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas för det fall att alla lägenheter inte tillträds exakt vid färdigställandet.

Slutbesiktning

För att du ska känna dig trygg med att allt fungerar innan du flyttar in kommer du att kallas till slutbesiktning av din bostad. Besiktningen genomförs av en opartisk besiktningsman på uppdrag av bostadsrättsföreningen. Besiktningsmannen granskar så att totalentreprenören levererat huset och bostäderna i enlighet med vad som avtalats i totalentreprenadkontraktet mellan bostadsrättsföreningen och totalentreprenören.

2-årsbesiktning

Efter två år görs en 2-årsbesiktning av bostadsrättsföreningens hus och din bostad. Det är en del utav garantiprocessen i totalentreprenadkontraktet mellan bostadsrättsföreningen och totalentreprenören. I samband med det besöker man också samtliga lägenheter för att kontrollera om det har uppkommit några garantifel sedan slutbesiktningen. För det fall fel identifieras kommer de att åtgärdas av entreprenören efter att besiktningen slutförts.

Garanti

Enligt de allmänna bestämmelserna för totalentreprenader (ABT) är garantitiden för byggnadsarbeten fem år. Skulle några fel uppstå efter att 2-års besiktningen genomförts är det viktigt att ni som kund hör av er till bostadsrättsföreningens styrelse så att felet kan anmälas till totalentreprenören. Någon besiktning av huset eller bostäderna görs inte efter 5 år.

Det här ingår också när du köper bostad

Fiber till alla lägenheter

Vi har valt att framtidssäkra ditt boende, i detta hus har alla bostäder fiber hela vägen fram till lägenheterna. Med denna lösning kan föreningens bostadsrättsägare individuellt styra sitt behov av tjänster och kapacitet.

Det skapar maximal frihet för dig som kund, det är driftssäkert och tack konkurrens från tjänsteleverantörerna att få leverera in i Sollentunas stadsnät erbjuds bra och konkurrenskraftiga villkor och priser.

Hemlarm

Detta projekt ligger i hjärtat av Sollentuna i ett av kommunens bästa och tryggaste områden. Som villaägare är det idag en självklarhet att man har installerat ett hemlarm. Statistiken visar att bostadsinbrotten ökar i lägenheter. Vi vill att ni skall känna er trygga i er nya bostad. Därför har vi valt att erbjuda er ett startpaket med uppkopplat brandlarm för er nya bostad. Baserat på det kan ni som kunder därefter köpa till tjänster för att utöka ert skydd.

Digitalt lås

Alla lägenheter har utrustats med digitala lås, tillsammans med hemlarmet ger det er möjlighet att ta emot leveranser, låsa eller låsa upp på distans, få notiser när barnen kommer hem från skolan eller liknande. Bekvämt, tryggt, flexibelt och modernt helt enkelt.

Hur går det till

Vägen till din nya bostadsrätt

Att köpa bostad i nyproduktion innebär många olika steg, många olika val och en hel del olika avtal som skall skrivas på i olika skeden utav processen. Om du tar del utav beskrivningen nedan tror vi att de flesta av dina frågor klarlagts.

1. Förhandsavtal

Förhandsavtal tecknar du när bostadsrättsföreningen har upprättat en kostnadskalkyl och fått tillstånd att ta emot förskottsbetalningar. När du tecknar förhandsavtal betalar du in ett förskott på 25 000 kr till bostadsrättsföreningen.

För att kunna teckna förhandsavtal krävs det att du har erhållit ett lånelöfte från en bank. Bostadsrättsföreningen gör också genom mäklaren en kreditprövning på dig som köpare av bostaden. Ditt inbetalade förskott till bostadsrättsföreningen är tryggat genom att föreningen köpt en förskottsgaranti. Avtalen är villkorade av att bostadsrättsföreningens styrelse, inom viss tid, fattar beslut om att påbörja byggnationen av projektet.

2. Personliga val

För att sätta personlig prägel finns det en del personliga inredningsval du kan göra. Vissa är kostnadsfria och för andra tillkommer en kostnad. I projektet Edvsikshöjden har vår inredningsarkitekt tagit fram två designlinjer unika för vårt projekt. Dessa har arbetats fram i syfte att  ge färg och form en bra harmoni genom hela bostaden. Ni som kunder i tidigt skede erbjuds nu att kostnadsfritt välja mellan dessa designlinjer. Utöver dessa fria val erbjuds även val av komfortvärme i badrum och extra Wc till en kostnad. Du måste göra din beställning av personliga val inom en viss tid, beställningen är ett avtal mellan dig och Borohus. Kostnaden för personliga val faktureras direkt i samband med beställningen.

3. Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen utarbetas efter att projektet färdigprojekterats och byggstartats. Den ekonomiska planen får i allt väsentligt inte avvika mot tidigare upprättad kostnadskalkyl för bostadsrättsföreningen. Slutligt fastställda insatser och avgifter framgår av den ekonomiska planen. Årsavgift betalar du månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen .Efter att den färdigställts, skickas den till bolagsverket för registrering och godkännande om att upplåta bostadsrätt.

4. Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal tecknar du så snart bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har godkänts och registrerats. Det sker normalt 6-9 månader innan inflyttning. I samband med detta betalar du också en handpenning om 100 000 kr, Med avdrag för de 25 000 kr du redan har betalt. I samband med tecknandet av upplåtelseavtal skickar du även in ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen.

5. Slutbesiktning

Innan du skall flytta in i din nya bostadsrätt gör bostadsrättsföreningen en slutbesiktning av fastigheten och din nya bostad. Vid besiktningen närvarar en oberoende besiktningsman, en representant från föreningens styrelse och en representant från Borohus. Det är bra om du också har möjlighet att närvara för att kunna framföra dina synpunkter till besiktningsmannen samt besöka din lägenhet en sista gång innan tillträdet. Eventuella brister noteras och åtgärdas så snart som möjligt

6. Tillträde och slutbetalning

Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insatsen och dina eventuella personliga val vara betalda. Mäklarna sköter tillträdet på uppdrag av bostadsrättsföreningen styrelse men innan de kan lämna ut nycklarna till dig behöver du visa ett kvitto på att du har betalat.

Vad är en bostadsrätt?

Bostadsrätt

Frihet under ansvar

Som du nog har förstått innebär det stora friheter att bo i bostadsrätt. Du kan byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Med friheten kommer också ett stort personligt ansvar.

Vad är en bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?

Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

Den första styrelsen

I en bostadsrättsförening väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för administrationen. Föreningens stadgar bestämmer hur föreningen och styrelsen ska fungera. Det finns även en registrerad kostnadskalkyl som lägger grunden förbostadsrättsföreningens verksamhet. Den första styrelsen brukar bestå av tre representanter från Borohus. Styrelsens uppgift är att ta hand om administrationen för huset under byggtiden. Föreningens första styrelse är bara en interimsstyrelse. En ny styrelse väljs av föreningens medlemmar när byggnaden är färdigställd och de boende beviljats medlemskap.

Ta hand om din bostad
Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd avstyrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar.
Månadsavgiften
Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.
Årsmötet

Bostadsrättsföreningen har alltid ett årsmöte. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen förväntas engagera sig i styrelsearbete eller kommittéer från tid till annan. Genom att delta i valet av styrelse och lämna förslag och synpunkter har du möjlighet att påverka ditt boende, förvaltningen av ert hus och de beslut som ska fattas vid mötet.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för
 • Bostadens inre underhåll
 • Tapeter
 • Målning
 • Golv
 • Vitvaror i köket
 • Tvättmaskin i bostaden
Föreningen ansvarar för
 • Fasader
 • Yttertak
 • Trapphus och hissar
 • Vatten- och avloppsstammar
 • Ventilation
 • Källare och vind
 • Elledningar
 • Värmesystemet

Du kan läsa mer om bostadsrättslagen här.